Наш вебсайт використовує файли cookies для персоналізації вмісту та аналізу трафіку, що також може призвести до профілювання. Ви можете видалити та заблокувати всі файли cookies з цього веб-сайту.

Дата публікації (дата набрання чинності): «01» серпня 2020 року


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ЗАРЯДЖАННЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

Прочитайте уважно текст цього Договору і, якщо Ви не згідні або Ви не зрозуміли будь-який його пункт, пропонуємо Вам уточнити інформацію. В разі прийняття умов даного Договору, Ви погоджуєтеся з усіма його умовами, а також підтверджуєте, що Вам в повному обсязі зрозумілі всі його положення.

Цей Договір згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України є офіційною публічною пропозицією та містить всі істотні умови, наявність яких є необхідною для чинності цього Договору.

Відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України у випадку прийняття нижче вказаних умов – особа засвідчує акцептування умов цього Договору і з цього моменту така особа стає Замовником і в неї виникають права та обов’язки, визначені цим Договором. 


Фізична особа-підприємець Артеменко Олена Вікторівна, яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 2 415 000 0000 074295 від 16.05.2016 р.), надалі – Виконавець, пропонує будь-яким фізичним та юридичним особам (споживачам), надалі – Клієнт, всі разом надалі іменуються – Сторони, отримати комплекс послуг, передбачених цим Договором про надання послуг із заряджання електротранспорту (надалі – Договір). 


1. Терміни та визначення

1.1. Послуги – комплекс послуг, що надаються Виконавцем Клієнтам та полягають в:

 • наданні Виконавцем доступу до зарядних станцій та можливість їх експлуатації з метою заряджання електротранспорту; забезпеченні функціонування та наданні Виконавцем Клієнту доступу до індивідуального віртуального кабінету, який надаватиме можливість пошуку, резервування зарядних станцій, здійснення зарядної сесії, оплати Послуг, тощо через Мобільний додаток «TO-U». 

Обсяг Послуги вимірюється у Кіловат-годинах та/або вимірюється часом, протягом якого електротранспорт Клієнта підключений до зарядної станції після завершення заряджання. Послуга є технічним обслуговуванням електротранспорту, не є постачанням енергії та не потребує ліцензування. 

1.2. Клієнт – фізична особа та/або юридична особа, яка користується Послугами за допомогою зарядних станцій.

1.3. Електротранспорт – транспорт (автомобіль), що приводиться в рух одним або декількома електродвигунами з живленням від акумуляторів або паливних елементів.

1.4. Зарядна станція – зарядний пристрій, з можливістю під’єднання до роз’єму постійного струму потужністю 50 кВт та/або змінного струму потужністю 22 кВт, встановлений стаціонарно та призначений для заряджання електротранспорту.  

1.5. Кіловат-година (надалі – кВт*год) – одиниця вимірювання Послуги, що використовується для відображення зміни рівня заряду акумуляторних батарей електротранспорту як результат надання Послуг. 

1.6. Час простою – період часу, протягом якого Електротранспорт є під’єднаним до зарядної станції після завершення процесу заряджання, зменшений на період Бонусного часу.

1.7. Бонусний час – період часу, що становить 10 хвилин, який надається Клієнту для можливості від’єднати власний Електротранспорт від зарядної станції та забрати його з місця паркування перед зарядною станцією без стягнення плати.

1.8. Клієнтський рахунок – спеціальний рахунок Клієнта, який зареєстрований в Мобільному додатку, що відображає обсяг Послуг, якими Клієнт має можливість скористатися на будь-якій вільній Зарядній станції. Фактично залишок на Клієнтському рахунку відображає обсяг належних Клієнту прав на отримання Послуг у подальшому.

1.9. Мобільний додаток «TO-U» – програмне забезпечення для мобільного пристрою, призначене для зручного користування зарядними станціями, зокрема для їх вибору, резервування часу заряджання електротранспорту, активації зарядки, оплати Послуг тощо.

1.10. Реєстрація – звернення Клієнта до Виконавця через Мобільний додаток з метою отримання Послуг та підтвердження умов надання таких Послуг (в т.ч. розмір та порядок нарахування та оплати послуг), внаслідок чого Виконавець здійснює підключення Зареєстрованого клієнта до системи шляхом створення індивідуального облікового запису (акаунт Клієнта). Зареєстрований клієнт отримує доступ до свого акаунту шляхом введення в Мобільному додатку логіну та паролю.

1.11. Плата – розмір вартості Послуг, який встановлює Виконавець за надані послуги Клієнту або за Час простою Клієнта, та які Клієнт зобов’язаний оплатити в порядку, встановленому цим Договором. 

1.12. Платіж – рух певної суми коштів в національній валюті, зокрема за допомогою платіжних карток, ініційований Клієнтом з метою поповнення Клієнтського рахунку, та який згодом використовуються Клієнтом для оплати Послуг. 

1.13. Юніт – умовна одиниця, в якій вимірюється вартість однієї кВт*год. Вартість однієї кВт*год визначається в Юнітах та може коливатися залежно від локації та часу резервації Зарядної станції.

1.14. Баланс – віртуальний гаманець Клієнта, за допомогою якого здійснюється накопичення Юнітів, а також здійснюється Плата за отримані Послуги.

1.15. Служба підтримки – служба підтримки, функціонування якої забезпечується Виконавцем. 

Інші терміни використовуються в їх звичайному значенні, а будь-яке їх тлумачення здійснюється на основі загальноприйнятого змістовного навантаження.


2. Преамбула

2.1. Цей Договір є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України), що свідчить про те, що послуги за цим Договором надаються кожній особі, яка звернеться. Положення цього Договору є однаковими для всіх осіб, які мають намір отримати Послуги за цим Договором.

2.2. Цей Договір згідно зі ст. 641 ЦК України є офіційною пропозицією (офертою) Виконавця укласти цей Договір і містить всі істотні умови, необхідні для чинності цього Договору. 

2.3. Відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України у випадку прийняття нижче вказаних умов – особа засвідчує акцептування умов цього Договору і з цього моменту така особа стає Клієнтом і у неї виникають права та обов’язки, визначені цим Договором. 

2.4. Клієнт вважається таким, що прийняв умови цього Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків, з моменту прийняття його умов в Мобільному додатку «TO-U» або під’єднання кабеля Електротранспорту Клієнта до обраної зарядної станції або під’єднання кабеля електрозарядки до Електротранспорту Клієнта. 

2.5. У разі незгоди Клієнта з будь-якими положеннями цього Договору – Клієнт не має права вчиняти дії, спрямовані на приєднання до цього Договору.

2.6. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 634, 641, 642 ЦК України та Закону України «Про електронну комерцію». Цей Договір вважається укладеним без додаткового підписання Сторонами за умови вчинення Клієнтом дій, передбачених п. 2.4. цього Договору. 

2.7. Текст цього Договору підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Виконавця https://www.go-tou.com та в Мобільному додатку «TO-U».

2.8. Цей Договір вважається чинним з дати, зазначеної на початку цього Договору, а пропозиція щодо його (прийняття) акцептування діє протягом терміну дії Договору. 

2.9. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться самостійно та на власний розсуд Виконавцем. Інформація про внесення змін до Договору зазначається на початку Договору. Зміни та доповнення до Договору набирають чинності з дати, зазначеної Виконавцем.

2.10. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною Плати або призначенням нових Платежів в доповнення до вже існуючих, Клієнт повинен припинити отримання Послуг в порядку, визначеному Договором. Якщо Клієнт на наступний день з дати внесення змін до Договору, продовжує користуватись Послугами, Виконавець вправі вважати, що Клієнт згоден з внесеними змінами та доповненнями. 


3. Предмет договору

3.1. Згідно з умовами цього Договору Виконавець зобов’язується надавати Клієнту Послуги, а Клієнт зобов’язується прийняти надані Послуги та оплатити їх в порядку, передбаченому Договором.

3.2. Послуги включають в себе:

3.2.1. надання Виконавцем доступу до зарядних станцій з метою зарядження електротранспорту Клієнта електричною енергією, що відбувається автоматично без залучення персоналу Виконавця;

3.2.2. забезпечення функціонування та надання Виконавцем Клієнту доступу до індивідуального віртуального кабінету в Мобільному додатку «TO-U» з можливістю користування передбаченими програмним забезпеченням функціями. 

3.3. Забезпечення функціонування та надання доступу Клієнту до індивідуального віртуального кабінету в Мобільному додатку «TO-U», серед іншого, включає в себе:

 • реєстрацію Клієнта в Мобільному додатку «TO-U» та створення акаунту Клієнта, що здійснюється Клієнтом самостійно;
 • надання актуальної інформації щодо місця розташування зарядних станцій, можливості їх резервування, статусу портів станції, актуальної ціни Послуг, ведення та зберігання архіву, збереження та систематизації здійснених платежів тощо;
 • надання можливості поповнення Балансу в Мобільному додатку, що здійснюється виключно з метою подальшого отримання Послуг та їх оплати;
 • візуалізацію даних про отримані Послуги в акаунті Клієнта;
 • збір та передачу даних захищеними каналами на авторизацію платіжної картки Клієнта;
 • передачу даних про оплату Послуг;
 • функціонування служби підтримки Клієнта;
 • інші послуги, можливість надання яких передбачено програмним забезпеченням. 


4. Порядок укладення та термін дії договору

4.1. Договір укладається між Виконавцем і Клієнтами у формі договору приєднання (ст. 634 ЦК України).

4.2. Для укладання Договору Клієнт здійснює дії, передбачені п. 2.4. Договору.

4.3. З моменту вчинення Клієнтом дій, передбачених п. 2.4. цього Договору – Клієнт вважається таким, що прийняв (акцептував) умови цього Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. Договір не потребує додаткового підписання Сторонами, а такий акцепт умов Договору прирівнюється до укладення двостороннього письмового договору про надання послуг.

4.4. Одночасно з приєднанням до цього Договору – Клієнт надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому цим Договором, Законом України «Про захист персональних даних» та Політикою конфіденційності, з якою можна ознайомитися на офіційному сайті Виконавця за посиланням: https://www.go-tou.com/privacy-policy.

4.5. Термін акцепту умов Договору обмежується терміном дії цього Договору. 

4.6. Положення цього Договору вважаються чинними з дати, зазначеної на початку тексту Договору, а сам Договір вважається укладеним Сторонами з моменту його акцепту Клієнтом в порядку п. 4.2. цього Договору та діє до 31.12.2021 року або до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором.

4.7. Укладаючи цей Договір Клієнт стверджує, що він:

4.7.1. у необхідному для нього обсязі ознайомився з усіма положеннями цього Договору, порядком надання Послуг;

4.7.2. приймає всі умови цього Договору без зауважень та застережень.


5. Порядок отримання послуг та їх оплата

5.1. Для отримання Послуг Клієнт повинен вчинити комплекс дій, передбачених цим розділом.

5.2. Клієнт здійснює реєстрацію в Мобільному додатку «To-U»:

5.2.1. Реєстрація в Мобільному додатку «To-U» передбачає внесення Клієнтом відомостей про себе та електротранспорт, який Клієнт має на меті заряджати за допомогою Зарядних станцій.

5.2.2. Результатом реєстрації в Мобільному додатку «To-U» є створення акаунту Клієнта, який в подальшому використовується ним з метою отримання Послуг.

5.3. Поповнення Балансу Клієнта.

5.3.1. Актуальна вартість Юнітів вказується в Мобільному додатку «To-U».

5.3.2. Поповнення Балансу Клієнта здійснюється за допомогою платіжної картки Клієнта, відомості про які вносяться Клієнтом до акаунту в Мобільному додатку «To-U».

5.3.3. Поповнення Балансу Клієнта здійснюється через Мобільний додаток «To-U» шляхом списання коштів з банківського рахунку Клієнта, які автоматично зараховуються на банківський рахунок Виконавця.

5.3.4. Кошти Клієнта, які надходять на банківський рахунок Виконавця, є 100% передоплатою за надані Послуги в майбутньому та знаходяться в повному розпорядженні Виконавця з моменту їх зарахування на банківський рахунок.

5.3.5. Поповнення Балансу відбувається з моменту отримання від платіжної системи підтвердження про успішне списання коштів з банківського рахунку Клієнта та/або збільшення Балансу Клієнта. 

5.3.6. Поповнення Балансу здійснюється за актуальною Вартістю Послуг, що зазначаються в Мобільному додатку «To-U» та можуть змінюватися залежно від локації та часу резервації Зарядної станції.

5.3.7. Зараховані кошти підлягають переведенню в Юніти, в яких вимірюється вартість однієї кВт*год, та визначають кількість кВт*год, що можуть бути надані Клієнту як результат надання Послуг. Також в Юнітах визначається вартість Часу простою.

5.3.8. Результатом поповнення Балансу є збільшення кількості Юнітів.

5.3.9. У випадку, якщо Зарядна станція знаходиться на території, заїзд на яку або перебування на якій передбачає стягнення плати – такі витрати не включаються в Ціну Послуг. 

5.3.10. Клієнт, який зареєструвався в Мобільному додатку може поповнити свій Баланс в будь-який час, незалежно від того, коли саме ним здійснюватиметься зарядна сесія. В такому випадку Клієнтом здійснюється оплата Послуг, які отримуватимуться в майбутньому. Обсяг передплачених Юнітів / Послуг в кВт*год на Балансі Клієнта є дійсними протягом терміну дії цього Договору і можуть бути використані в будь-який час та не залежать від зміни вартості Послуг. 

5.4. Після поповнення Балансу та переведення коштів в Юніти Клієнт має право розпочати зарядну сесію електротранспорту на будь-якій обраній Зарядній станції.

5.4.1. Зарядна сесія здійснюється за наявності технічної і фізичної можливості її виконання. 

5.4.2. Зарядна сесія здійснюється Клієнтом самостійно без залучення персоналу Виконавця.

5.4.3. Необхідна тривалість заряджання визначається Клієнтом самостійно в Мобільному додатку «To-U». 

5.4.4. При недостатній кількості Юнітів – кількість Послуг надається виключно в обсязі наявних на Балансі Клієнта Юнітів. 

5.5. В результаті зарядної сесії кількість Юнітів зменшується, що свідчить про успішне надання Послуг за цим Договором. 

5.6. Обсяг наданих Послуг дорівнює обсягу спожитих кВт*год акумуляторною батареєю електромобіля Клієнта.

5.7. У разі переривання зарядної сесії невикористаний обсяг Юнітів продовжує зберігатися на Балансі Клієнта в Мобільному додатку «To-U» та може бути використаний Клієнтом в будь-який інший час.

5.8. Юніти можна повернути (перевести Юніти у грошові одиниці на Балансі Клієнта) протягом 30 календарних днів з моменту нарахування. Для повернення Юнітів Клієнт повинен надіслати запит з проханням повернути Юніти, вказавши суму Юнітів, на електронну адресу mail@go-tou.com. Протягом 10 робочих днів запит розглядається Виконавцем і проводиться повернення коштів за Юніти, у разі наявності для цього підстав. Кошти за Юніти повертаються у тій валюті, в якій первісно за них здійснювалася оплата. 

5.9. Юніти не можуть продаватися чи в інший спосіб передаватися Клієнтом іншим особам. 


6. Права та обов'язки сторін

6.1. Виконавець зобов’язаний:

6.1.1. надавати Клієнту Послуги якісно, на професійному рівні в обсязі та порядку, визначеному цим Договором;

6.1.2. надавати Клієнту всю необхідну інформацію, пов’язану з виконанням цього Договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання запиту на надання інформації, а також вчасно оновлювати інформацію про умови цього Договору;

6.1.3. надавати Клієнту доступ до Зарядних станцій шляхом забезпечення їх безперебійної роботи, крім випадків, що не залежать від його волі;

6.1.4. надавати Клієнту цілодобовий доступ до Мобільного додатку «To-U» з метою отримання Послуги, забезпечити належне функціонування цього Мобільного додатку, а також забезпечити належну роботу Служби підтримки, крім випадків, що не залежать від його волі;

6.1.5. забезпечити збереження персональних даних Клієнта, з їх розкриттям виключно у випадках передбачених законом та/або для необхідності забезпечення виконання умов цього Договору;

6.1.6. повідомляти про будь-які зміни, що вносяться до цього Договору через Мобільний додаток «To-U»;

6.1.7. відображати в Мобільному додатку «To-U» виявлені недоліки та/або несправності Зарядної станції з метою повідомлення Клієнтів;

6.1.8. вживати дії, спрямовані на належне функціонування Зарядної станції з метою уникнення завдання шкоди Клієнту несправністю Зарядної станції;

6.1.9. повернути безпідставно списані кошти (Юніти) Клієнта у випадку збою системи з вини Виконавця у випадку, якщо Клієнт повідомив це Службу підтримки;

6.1.10. виконувати інші обов’язки, що передбачені цим Договором та законодавством України, що пов’язані з виконанням Договору.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. вимагати від Клієнта належного виконання умов Договору;

6.2.2. вимагати від Клієнта надання інформації щодо виконання Договору;

6.2.3. в передбаченому законом порядку залучати третіх осіб до виконання умов цього Договору, при цьому залишаючись відповідальним перед Клієнтом за дії таких осіб;

6.2.4. в односторонньому порядку, самостійно встановлювати умови та порядок надання Послуг за цим Договором, а також змінювати їх без погодження з Клієнтом;

6.2.5. давати Клієнту вказівки щодо експлуатації Зарядних станцій;

6.2.6. в односторонньому порядку, самостійно змінювати налаштування, інтерфейс, дизайн, графічні матеріали, домен та назву Мобільного додатку «To-U», включаючи випадки, якщо це потребуватиме нової реєстрації Клієнта; 

6.2.7. в односторонньому порядку, самостійно змінювати місце розташування Зарядних станцій, їх зовнішній вигляд, кількість тощо;

6.2.8. не повертати безпідставно списані кошти (Юніти) Клієнта у випадку збою системи за умови неповідомлення Клієнта про це в службу підтримки;

6.2.9. не повертати списану передоплату за Послуги у випадку їх ненадання з причин, що залежали від Клієнта, в тому числі, але не виключно, у випадку некоректного поводження Клієнта з Мобільним додатком «To-U» або зарядною станцією;

6.2.10. зберігати та обробляти персональні дані Клієнта та інформацію про платіжні засоби, які стали відомі Виконавцю під час надання Послуг;

6.2.11. на свій розсуд забезпечити відеонагляд за Зарядними станціями та територією яка їх оточує, в тому числі, в поєднанні зі звукозаписом, зберігати такі дані та поширювати їх у випадках, не заборонених законом;

6.2.12. страхувати майно або відповідальність перед третіми особами у зв’язку з експлуатацією Зарядних станцій;

6.2.13. збирати, зберігати та поширювати персональні дані та конфіденційну інформацію Клієнта у випадках, передбачених законодавством;

6.2.14. збирати, зберігати та використовувати інформацію про Клієнта, що стала відомою Виконавцеві у зв’язку з виконанням цього Договору, з метою захисту своїх законних прав та інтересів;

6.2.15. деактивувати акаунт Клієнта у випадку його невикористання протягом 1 (одного) року;

6.2.16. призупиняти надання Послуг у випадку проведення профілактичних або ремонтних робіт. Відмова Виконавця у наданні Послуг у зв’язку з проведенням таких робіт не є порушенням умов Договору. 

6.2.17. відмовити Клієнту в наданні Послуг у випадку вчинення Клієнтом дій, спрямованих на завдання шкоди Зарядним станціям;

6.2.18. в односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір в порядку, встановленому Договором;

6.2.19. Виконавець наділений іншими правами, що передбачені цим Договором або випливають з положень законодавства України та пов’язані з виконанням Договору.

6.3. Клієнт зобов’язаний:

6.3.1. прийняти надані Послуги та оплатити їх в порядку, передбаченому Договором;

6.3.2. оплачувати Час простою;

6.3.3. надавати інформацію щодо виконання Договору на письмовий запит Виконавця протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання такого запиту;

6.3.4. зазначати достовірні та правильні дані під час реєстрації в Мобільному додатку «To-U»;

6.3.5. дотримуватися Правил експлуатації Зарядних станцій, що є Додатком №1 до Договору;

6.3.6. під час експлуатації Зарядних станцій в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Клієнт зобов’язаний дотримуватися всіх вимог органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо поводження в громадському місці; Виконавець не несе відповідальності за недотримання таких заходів Клієнтом.

6.3.7. дотримуватися наданих Виконавцем вказівок щодо отримання Послуг;

6.3.8. не вчиняти дій, спрямованих на пошкодження Зарядних станцій та іншого майна Виконавця чи третіх осіб, що використовується Клієнтом під час отримання Послуг;

6.3.9. не допускати приєднання Електротранспорту до Зарядної станції у випадку технічної несправності Електротранспорту та/або у випадку, якщо після дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої Електротранспорт зазнав пошкоджень, його відновлення здійснювалося без сертифікованого огляду дилером бренду електротранспорту, яким підтверджено належність проведення ремонтних робіт та підтверджено можливість заряджання на швидкісних станціях;

6.3.10. якщо Клієнт здійснює заряджання Електротранспорту на зарядній станції, в комплект якої входить кабель та конектор – Клієнт зобов’язаний вибрати той конектор (CCS-2 або CHAdeMO), який механічно та електрично сумісний з його Електромобілем. 

6.3.11. якщо Клієнт здійснює заряджання Електротранспорту на зарядній станції, яка обладнана трифазною розеткою – Клієнт зобов’язаний використовувати власний лише сертифікований кабель, який механічно та електрично сумісний з його Електромобілем та розеткою на станції;

6.3.12. після завершення зарядної сесії Клієнт зобов’язаний від’єднати конектор від Електромобіля та помістити його у спеціально визначене місце на зарядній станції. Забороняється рух та переміщення Електромобіля з під’єднаним конектором.

6.3.13. звільнити місце для заряджання інших Клієнтів після завершення зарядної сесії в межах Бонусного часу;

6.3.14. не використовувати для заряджання на Зарядних станціях електротранспорт та зарядні кабелі, які не відповідають відповідним міжнародним стандартам або є несертифікованими, або саморобними, або з модифікаціями системи енергозабезпечення, що не були передбачені відповідним виробником;

6.3.15. негайно повідомити Службу підтримки (не пізніше одного робочого дня) у разі безпідставного списання коштів (Юнітів) з Балансу Клієнта;

6.3.16. відмовитися від отримання Послуг у разі несправності Зарядної станції або збою в системі та негайно повідомити про це в Службу підтримки Виконавця;

6.3.17. виконувати інші обов’язки, що передбачені цим Договором та законодавством України.

6.4. Клієнт має право:

6.4.1. вимагати від Виконавця надання Послуг якісно, на професійному рівні в обсязі та порядку, визначеному Договором;

6.4.2. вимагати від Виконавця надання повної та достовірної інформації щодо виконання цього Договору;

6.4.3. мати доступ до Мобільного додатку «To-U» та Зарядних станцій з метою отримання Послуг;

6.4.4. вимагати від Виконавця зберігати персональні дані та конфіденційну інформацію, що стали відомими йому у зв’язку з виконанням цього Договору та поширювати їх лише у випадках, передбачених законодавством;

6.4.5. вимагати від Виконавця вилучення персональних даних та конфіденційної інформації одночасно з видаленням свого акаунту Клієнта в Мобільному додатку «To-U»;

6.4.6. звернутися в Службу підтримки Виконавця у випадку некоректного функціонування Мобільного додатку «To-U» та/або Зарядних станцій з метою усунення проблем у їх використанні;

6.4.7. вимагати розірвання Договору у випадках, передбачених цим Договором;

6.4.8. Клієнт наділений іншими правами, що передбачені цим Договором або випливають з положень законодавства України. 

6.5. Кожна зі Сторін зобов’язується сприяти іншій Стороні у виконанні Договору.


7. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів

7.1. Сторони зобов’язані належним чином виконувати свої зобов’язання, передбачені Договором та які випливають з положень законодавства України. 

7.2. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань – винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором.

7.3. Клієнт несе відповідальність за достовірність даних, наданих ним при реєстрації в Мобільному додатку «To-U» та які використовуються ним під час отримання Послуг.

7.4. У випадку завдання шкоди майну, обладнанню, програмному забезпеченню Виконавця, що використовується Клієнтом для отримання Послуг, та/або місцю надання Послуг, у зв’язку з їх некоректною експлуатацією Клієнтом – така шкода підлягає відшкодуванню Клієнтом в повному обсязі.

7.5. Якщо завдана Клієнтом шкода, передбачена п. 7.4. Договору, призвела до неможливості експлуатації Зарядної станції – Клієнт також зобов’язаний відшкодувати Виконавцю суму в розмірі 25000,00 грн (двадцять п’ять тисяч гривень) за кожен день простою Зарядної станції. 

7.6. Власник зарядної станції несе відповідальність за заподіяння шкоди Клієнту у зв’язку з експлуатацією Зарядних станцій лише за наявності його вини, в межах страхових випадків та за обставин, що передбачені договором страхування цивільно-правової відповідальності власника зарядної станції і в межах страхової суми, передбаченої таким договором страхування. 

7.7. Завдані Клієнту збитки, передбачені п. 7.6. Договору відшкодовуються страховою компанією, з якою власник зарядної станції уклав договір страхування цивільно-правової відповідальності. 

7.8. Якщо зарядна станція не застрахована власником зарядної станції, то такий власник зарядної станції несе відповідальність за заподіяння шкоди Клієнту у зв’язку з експлуатацією Зарядної станції лише за наявності його вини та відповідно до чинних норм законодавства.

7.9. З метою отримання інформації про власника Зарядної станції Клієнт повинен звернутися в Службу підтримки Виконавця з відповідним запитом. Служба підтримки зобов’язана надати інформацію про власника та наявні в неї контактні дані власника Зарядної станції.

7.10. Не вважається невиконанням чи неналежним виконанням умов цього Договору ненадання Послуг Клієнту у зв’язку з технічною несправністю Мобільного додатку «To-U» або Зарядних станцій.

7.11. Не вважається невиконанням або неналежним виконання Договору ненадання Послуг під час проведення профілактичних або ремонтних робіт на Зарядних станціях. 

7.12. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання свого зобов’язання за цим Договором.

7.13. Виконавець не несе відповідальності за наслідки некоректно введених даних Клієнтом під час Реєстрації та даних щодо персональної платіжної картки і неможливості отримання Послуги або будь-якого інформування з боку Виконавця з цих причин.

7.14. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та перебої в електромережі, а також мережі передачі даних, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг, за стан і справність, ремонт та обслуговування будь-яких програмно-технічних засобів, що не входять в зону його контролю.

7.15. Виконавець не несе відповідальності за напругу в електричній мережі і можливі наслідки перепадів напруги в електричній мережі, що сталося не з їх вини.

7.16. Виконавець гарантує здатність Зарядних станції видавати струм заявленою потужністю, проте не несе відповідальності за якість та швидкість заряджання у разі особливостей, несправностей або дефектів електротранспорту Клієнта, у тому числі пов’язані зі станом акумуляторної батареї, зарядним портом Електротранспорту, відповідним контролером, зарядним кабелем Клієнта тощо, та/або у разі нездатності Електротранспорту Клієнта приймати струм на потужності, що видається Зарядною станцією, внаслідок роботи внутрішнього контролю системи керування батареї Електротранспорту.

7.17. Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, що виникли внаслідок використання Клієнтом власного зарядного кабеля (за шкоду, спричинену здоров’ю Клієнту або третім особам, за пошкодження майна Клієнта чи третіх осіб і т.ін.).

7.18. Виконавець не несе відповідальності за швидкість процесу заряджання електротранспорту у разі одночасного використання зарядної станції двома Електромобілями, проте Виконавець намагатиметься забезпечувати максимально можливі параметри зарядного струму на кожному із портів Зарядної станції.

7.19. Виконавець не несе відповідальності за збереження Електротранспорту та/або іншого майна Клієнта ані під час отримання Послуг, ані під час паркування на паркомісці, яке знаходиться поруч або на будь-якій відстані від Зарядної станції, крім випадків, коли шкода Електротранспорту була завдана у зв’язку з експлуатацією Зарядної станції в порядку, передбаченому п. 7.6. цього Договору.

7.20. Клієнт несе відповідальність за використання Зарядної Станції або прилеглої до неї території після завершення зарядної сесії у формі оплати Часу простою.

7.21. Невиконання або неналежне виконання умов цього Договору однією зі Сторін є підставою для відмови від виконання Договору іншою Стороною.

7.22. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за зобов’язаннями іншої Сторони. 

7.23. Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі, якщо Сторони не змогли досягти взаємної згоди щодо розбіжностей, а також, якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір вирішується у судовому порядку згідно правил підсудності та підвідомчості встановленими процесуальним законодавством України.


8. Обставини непереборної сили

8.1. У разі настання обставин непереборної сили, тобто обставин, які виникли і діють незалежно від волі Сторін і які Сторона об’єктивно не могла передбачити і запобігти, якщо ці обставини перешкоджають належному виконанню Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, термін виконання цієї Стороною своїх зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії обставин непереборної сили, але не більше ніж на 6 (шість) місяців.

8.2. До обставин непереборної сили належать війни та інші військові дії, землетруси, повені та інші стихійні лиха, прийняття органами державної влади та місцевого самоврядування нормативно-правових актів та інші подібні обставини, що перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

8.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону про настання зазначених обставин і про передбачуваний термін їх дії протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх настання (з додаванням доказів існування таких обставин: документа, виданого Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом).

8.4. Якщо обставини непереборної сили або їх наслідки діють більше 6 (шести) місяців, Сторони на підставі взаємних переговорів ухвалюють рішення про розірвання цього Договору.


9. Термін дії договору

9.1. Положення цього Договору вважаються чинними з дати, зазначеної на початку цього Договору, а сам Договір вважається укладеним Сторонами з моменту його акцепту Клієнтом в порядку п. 4.2. цього Договору та діє до 31.12.2021 року або до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором.

9.2. Цей договір може бути розірваний достроково:

9.2.1. За взаємною згодою Сторін у випадку об’єктивної неможливості виконання Сторонами цього Договору;

9.2.2. З ініціативи Клієнта:

 • при істотній зміні умов Договору; 
 • у випадку невиконання чи неналежного виконання Виконавцем своїх зобов’язань.

9.2.3. З ініціативи Виконавця:

 • при порушенні Клієнтом умов та порядку отримання Послуг;
 • при завданні шкоди майну, обладнанню, програмному забезпеченню Виконавця, що використовується Клієнтом для отримання Послуг, та/або місцю надання Послуг, у зв’язку з їх некоректною експлуатацією Клієнтом;
 • в інших випадках, передбачених Договором та законодавством України.

9.3. Одностороннє розірвання цього Договору Клієнтом здійснюється шляхом видалення свого акаунту в Мобільному додатку «To-U». 

9.4. Одностороннє розірвання цього Договору Виконавцями здійснюється шляхом ненадання Клієнту доступу до Мобільного додатку «To-U». 


10. Прикінцеві положення

10.1. Цей Договір виступає договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

10.2. Акцептуючи умови цього Договору, Клієнт засвідчує цілковите розуміння його тексту, що складений українською мовою.

10.3. Підписанням цього Договору Клієнт надає Виконавцю згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення та інше) в порядку, встановленому ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних», а також надає право на включення своїх персональних даних до єдиної бази Клієнтів Виконавця. Виконавець забезпечує захист персональних даних Клієнта та їх розголошення лише у випадках, передбачених законодавством України. 

10.4. Виконавець вправі використовувати дані про здійснені зарядні сесії та інші дані, пов’язані з експлуатацією Зарядних станцій з метою їх використання для аналітичних/статистичних звітів Виконавця та/або третіх осіб. 

10.5. Підписанням цього Договору Клієнт засвідчує його ознайомлення з Правилами експлуатації Зарядних станцій.

10.6. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що він попереджений про те, що Зарядні станції перебувають під високою напругою, а також підтверджує своє усвідомлення того, що неналежне/незаконне поводження з Зарядними станціями є загрозою для завдання шкоди його здоров’ю/життю/майну.

10.7. Комунікація між Сторонами щодо виконання умов цього Договору відбувається за допомогою використання Мобільного додатку «To-U», засобами електронного зв’язку та Служби підтримки. 

10.8. Клієнт підтверджує, що ознайомився та зобов’язується дотримуватися Правил експлуатації Мобільного додатку «To-U» та Зарядних станцій, з якими можна ознайомитися на офіційному сайті Виконавця за посиланням: https://www.go-tou.com/chargingRules/ChargingInstructionUA.pdf


11. Юридична адреса та реквізити Виконавця


ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Артеменко О.В. 

Адреса: 79026, Львівська обл.,м. Львів, 

вулиця Володимира Великого, буд. 5, кв. 81

IBAN UA463077700000026001010029621

МФО 307770 - АТ "А-БАНК

Отримувач 3188004461

ФОП АРТЕМЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНАДодаток №1 до Публічного договору 

про надання послуг з заряджання електротранспорту

від «01» серпня 2020 року


ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ «TO-U» ТА ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ

1. Реєстрація нового Клієнта та створення акаунту в Мобільному додатку «To-U»:

1.1. Реєстрація Клієнта здійснюється в Мобільному додатку «To-U».

1.2. Для реєстрації Клієнт повинен ввести: логін та пароль; номер мобільного телефону; адресу електронної пошти.

1.3. Результатом реєстрації в Мобільному додатку «To-U» є створення акаунту Клієнта.

1.4. Клієнт вправі в будь-який момент видалити свій акаунт, що свідчить про припинення договірних відносин.


2. Поповнення Клієнтського рахунку:

2.1. Поповнення Клієнтського рахунку здійснюється за допомогою платіжної картки Клієнта, відомості про які вносяться Клієнтом до акаунту в Мобільному додатку «To-U».

2.2. Поповнення Клієнтського рахунку здійснюється через Мобільний додаток «To-U» шляхом списання коштів з банківського рахунку Клієнта, які автоматично зараховуються на банківський рахунок Виконавця.  

2.3. Кошти Клієнта, які надходять на банківський рахунок Виконавця є 100% передоплатою за надані Послуги в майбутньому та знаходяться в повному розпорядженні Виконавця з моменту їх зарахування на банківський рахунок Виконавця.

2.4. Поповнення Клієнтського рахунку відбувається з моменту отримання від платіжної системи підтвердження про успішне списання коштів з банківського рахунку Клієнта та/або збільшення Клієнтського рахунку

2.5. Поповнення Клієнтського рахунку здійснюється за актуальною Вартістю Послуг, що зазначаються в Мобільному додатку «To-U» та можуть змінюватися залежно від локації та часу резервації Зарядної станції.

2.6. Зараховані кошти підлягають переведенню в Юніти, в яких вимірюється вартість однієї кВт*год, та визначають кількість кВт*год, що можуть бути надані Клієнту як результат надання Послуг. Також в Юнітах визначається вартість Часу простою.

2.7. Результатом поповнення Клієнтського рахунку є збільшення кількості Юнітів, що відображаються на Клієнтському рахунку.


3. Здійснення зарядної сесії електротранспорту:

3.1. Підготовка до зарядної сесії:

3.1.1. Відкрийте Мобільний додаток «To-U».

3.1.2. Оберіть на карті зарядну станцію.

3.1.3. Зарезервуйте станцію на потрібний час.

3.1.4. Приїдьте на місце заряджання.

3.1.5. У випадку, якщо Зарядна станція знаходиться на території, заїзд на яку або перебування на якій передбачає стягнення плати – оплатіть її, оскільки такі витрати не включаються в ціну Послуг.

3.2. Здійснення зарядної сесії шляхом експлуатації Зарядної станції.

3.2.1. Перевірте відсутність інформації про несправність Зарядної станції, проведення технічних або профілактичних робіт.

3.2.2. Якщо Клієнт здійснює заряджання Електротранспорту на Зарядній станції, в комплект якої входить кабель та конектор – Клієнт зобов’язаний вибрати той конектор (CCS-2 або CHAdeMO), який механічно та електрично сумісний з його Електромобілем. 

3.2.3. Якщо Клієнт здійснює заряджання Електротранспорту на Зарядній станції, яка обладнана трифазною розеткою – Клієнт зобов’язаний використовувати власний лише сертифікований кабель, який механічно та електрично сумісний з його Електромобілем та розеткою на станції.

3.2.4. Не допускати приєднання Електротранспорту до Зарядної станції у випадку технічної несправності Електротранспорту та/або у випадку, якщо після дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої Електротранспорт зазнав пошкоджень, його відновлення здійснювалося без сертифікованого огляду автотранспортним дилером бренду електротранспорту.

3.2.5. Не допускається використання для заряджання на Зарядних станціях електротранспорт та зарядні кабелі, які не відповідають відповідним міжнародним стандартам або є несертифікованими, або саморобними, або з модифікаціями системи енергозабезпечення, що не були передбачені відповідним виробником.

3.2.6. Після вчинення дій, передбачених пп. 3.2.1.-3.2.5. під’єднайте кабель до Електротранспорту/ Зарядної станції.

3.2.7. Перевірте, чи на телефоні ввімкнено GPS та інтернет.

3.2.8. В Мобільному додатку «To-U» натисніть «Розпочати заряджання».

3.2.9. Під час експлуатації Зарядних станцій в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Клієнт зобов’язаний дотримуватися всіх вимог органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо поводження в громадському місці, зокрема, перебувати у засобах захисту, забезпечувати дезінфекцію кабеля/конектора Зарядної станції тощо.

3.3. Завершення зарядної сесії:

3.3.1. Після отримання повідомлення в Мобільному додатку «To-U» про завершення зарядної сесії Клієнт зобов’язаний вчинити технічні дії, спрямовані на від’єднання Електромобіля від Зарядної станції та залишення прилеглої території протягом Бонусного часу. В протилежному випадку Клієнт буде зобов’язаний оплачувати Час простою. 

3.3.2. Після завершення зарядної сесії Клієнт зобов’язаний від’єднати кабель/конектор від Електромобіля та помістити його у спеціально визначене місце на зарядній станції. Забороняється рух та переміщення Електромобіля з під’єднаним конектором.

3.3.3. Після від’єднання кабеля/конектора Клієнт зобов’язаний звільнити місце для заряджання інших Клієнтів.


4. Видалення акаунту Клієнта в Мобільному додатку «To-U»:

4.1. Для видалення акаунту відкрийте Мобільний додаток «To-U».

4.2. Перейдіть в розділ «Профіль».

4.3. Відкрийте «Налаштування».

4.4. Натисніть «Видалити акаунт».